Z dálky jsou Orlické hory vidět jako jednolitá součást lesnaté hradby Čech. Kdo k nim ale zavítá blíž, je překvapen malebně členitou krajinou. Plochý hřbet bez výraznějších vrcholů a hluboká údolí plná bystřin a říček jsou typickými rysy zdejších hor. K CHKO Orlické hory patří stejně neodmyslitelně jako rozsáhlé porosty bledule jarní, kterou má chráněná krajinná oblast ve znaku. Dalšími přírodními klenoty jsou zdejší horské louky, rašeliniště a podhorské smilkové trávníky.

Jednu z nejlepších možností, jak poznat krásy přírody Orlických hor, poskytuje značená dálková turistická trasa, tak zvaná Jiráskova cesta. Na území CHKO Orlické hory vede v délce 42 km, prochází po hlavním hřbetu hor a v její blízkosti se nachází nejcennější části zdejší přírody. Do CHKO Orlické hory vstupuje Jiráskova cesta v Zeleném údolí u Olešnice v Orlických horách, odkud stoupá k rozhledně na Vrchmezí. U česko-polské hranice vede skrz národní přírodní rezervaci Bukačka a nedaleko rozhledny na Velké Deštné (1115 m n. m.) kopíruje hranici přírodní rezervace Jelení lázeň. Trasa vede také okolo přírodní památky U Kunštátské kaple, přírodní rezervace Komáří vrch, přírodní rezervace Černý důl a přírodní památky Rašeliniště pod Předním vrchem. Konec Jiráskovy cesty v CHKO Orlické hory prochází přes přírodní rezervaci Zemská brána.

Při poznávání CHKO Orlické hory se můžete nechat vést také jednou ze čtyř naučných stezek. Naučné stezky doprovázejí informační panely a na několika místech i interaktivní prvky určené pro děti. Většina informačních panelů je u naučných stezek instalována pouze od jara do podzimu, aby se zabránilo jejich poškození během zimy. Jediná celoročně instalovaná naučná stezka vede v přírodní rezervaci Zemská brána.