Z celkového počtu 1576 nepůvodních druhů rostlin vyskytujících se na území České republiky je za invazní považováno 75 druhů (Pyšek P. et al. 2022). Zde jsou k dispozici podrobnější informace o dvaceti nejvýznamnějších druzích invazních rostlin. Uvedené atlasové karty jednotlivých druhů jsou doplněny mapou jejich rozšíření, vytvořené na základě obsahu nálezové databáze ochrany přírody (NDOP). Nejedná se tedy o informace z celorepublikového systematického monitoringu, nýbrž o data od registrovaných přispěvovatelů NDOP. Kdokoliv se může zapojit do mapování těchto druhů, a to např. pomocí mobilních aplikací iNaturalist či BioLog - data z obou aplikací jsou ukládány do NDOP.