V boji proti invazním druhům je potřebná dobrá informovanost veřejnosti. Hlavní je vědět, které invazní druhy zvířat, rostlin a jiných organismů přírodě i člověku způsobují problémy, jaké mohou vzniknout škody nebo jak jim předcházet.  

Na této stránce najdete vzdělávací materiály o problematice invazních druhů, které jsou vhodné nejen pro školy. Materiály budeme průběžně doplňovat.

Biologické invaze v environmentální výuce pro 1. stupeň ZŠ
Metodika pro učitele

Pracovní listy pro 3.-5. ročník (včetně řešení)

PL 3. ročník 01
PL 3. ročník 02
PL 4. ročník 01
PL 4. ročník 02
PL 5. ročník 01
​​​​​​​​​​​​​​PL 5. ročník 02

PL 3.-5. ročník (vše)