Z celkového počtu 595 nepůvodních druhů živočichů vyskytujících se na území České republiky je za invazní považováno 113 druhů (Šefrová H., Laštůvka Z., 2005). Zde jsou k dispozici podrobnější informace o devíti nejvýznamnějších druzích. Uvedené atlasové karty jednotlivých druhů jsou doplněny mapou jejich rozšíření, vytvořené na základě obsahu nálezové databáze ochrany přírody (NDOP). Nejedná se tedy o informace z celorepublikového systematického monitoringu, nýbrž o data od registrovaných přispěvovatelů NDOP. Kdokoliv se může zapojit do mapování těchto druhů, a to např. pomocí mobilní aplikace BioLog.