Formulář žádosti k udělení výjimky ze zákazu nakládání s invazními druhy na unijním seznamu podle čl. 8 odst. 1) nebo čl. 9 odst. 1) nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1143/2014 - na stránkách MŽP