Jen v zemích Evropské unie se roční náklady na boj s invazními druhy pohybují kolem 12 mld. EUR a toto číslo každým rokem vzrůstá. Ekonomicky nejnáročnější je likvidace druhů, které se danému prostředí již přizpůsobily a nyní se lavinovitě šíří. Naopak nákladově nejefektivnější je včasné odhalení výskytu invazní rostliny či živočicha a rychlé zakročení. Díky přeshraniční spolupráci a informacím z okolních států je možné zjistit, že některé potenciálně nebezpečné druhy se postupně šíří směrem k hranicím ČR a je jen otázkou času, než se objeví i u nás. Sledování a likvidování prvních „vetřelců“ v naší krajině má mnohem větší šanci na úspěch a stojí zlomek toho, co stojí opatření přijatá až po zdomácnění takových druhů.

Bylo vybráno několik druhů, které téměř „klepou na dveře“, objevily se v sousedních zemích a podle rychlosti šíření lze očekávat, že doputují i k nám, případně se tak již stalo. Nebo se jedná o druhy, které se u nás chovají/pěstují a nezodpovědní majitelé je protizákonně vypustí do přírody.

Každý může pomoci a poskytnout velmi cenné a důležité informace o výskytu těchto druhů. Pokud naleznete některý z níže uvedených, prosím zašlete o tomto výskytu zprávu (s fotografiemi druhu a lokality a identifikací místa nálezu – GPS či zákres v mapě nebo alespoň výstižný popis lokality) na email invaznidruhy@nature.cz. Další možností k zaznamenání nálezu je využití mobilní aplikace BioLog. K identifikaci druhu pomohou informační karty (odkaz v názvu druhu), neváhejte se ozvat i když si nejste jisti, zda se jedná o daný druh. Jakákoliv zpráva o nálezu je velmi cenná!