Správa CHKO nově buduje a udržuje v terénu naučné stezky, informační panely, mostky, lávka a ostatní vybavení pro návštěvníky. Dále pravidelně vydává informační materiály a publikace, pořádá exkurze a akce pro veřejnost, prostřednictvím stráže přírody dohlíží na dodržování pravidel chování.

Pro území CHKO Křivoklátsko máme zpracovanou ve spolupráci s dalšími partnery tzv. koncepci práce s návštěvnickou veřejností, která hodnotí dílčí plochy v CHKO z hlediska zranitelnosti a negativních projevů návštěvnosti a stanoví, jak by měla vypadat jejich interpretace pro návštěvníky.

Koncepce práce s návštěvnickou veřejností v CHKO Křivoklátsko:

Analytická část
Plánovací část
Aplikační část
Plánovací a aplikační část