Programy pro školy - Křivoklátsko

Účastníci odborné ukázky hmyzu.

​​​​​​​​Práci s veřejností a environmentální výchově a vzdělávání se na Křivoklátsku věnuje Informační středisko CHKO Křivoklátsko - Křivoklát a ve spolupráci s obcemi, řadou dalších místních institucí a nevládních, neziskových organizací. Každoročně se pořádají zvláštní akce ke Dni Země, Evropskému dni parků, ke Dni stromů apod.​​​​​​​

Vzdělávací programy Domu přírody