Území chráněné krajinné oblasti Orlické hory představuje mykologicky i lichenologicky bohatou oblast zejména díky pestré dřevinné skladbě. Mezi bezmála 800 druhy hub zde lze nalézt jak druhy preferující vyšší nadmořskou výšku, tak i druhy podhorské až téměř nížinné. Lišejníků bylo v Orlických horách zatím nalezeno přibližně 250 druhů, z nichž je skoro polovina považována za ohrožené. Pojďme tedy nahlédnout do těchto zajímavých skupin organismů, které můžete v CHKO Orlické hory nalézt téměř na každém kroku.