Květena CHKO Orlické hory odpovídá nadmořské výšce, která se zde pohybuje mezi 400-1100 m n. m. Oproti sousedním Krkonoším, Jeseníkům nebo i Králickému Sněžníku schází v Orlických horách přirozené bezlesí nad horní hranicí lesa a zdejší květena je chudší o endemické druhy a glaciální relikty. Díky členitosti území a různorodosti biotopů zde přesto roste široké spektrum rostlin. Velké množství z nich je vázáno na louky, které vznikly činností člověka a které by bez jeho hospodaření zarostly dřevinami. Proto je nezbytné tyto druhově bohaté louky i nadále udržovat pastvou nebo sečením.